Krakowskie Centrum Okulistyczne


ul. Garncarska 4/2, 31-115 Kraków

Tel. 516 540 255
Tel. 12 422 21 48

rejestracja@oculuskrakow.pl
apiwowarczyk@oculuskrakow.pl

oculuskrakow.pl

Cennik

Diagnostyka
Pełne badanie okulistyczne (obejmuje komputerowe badanie wady wzroku [autokeratorefraktometrię], dobór korekcji okularowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego [tonometrię], badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, badanie dna oka [wziernikowanie, oftalmoskopię). 200 PLN
Badanie kontrolne (do 1 mies.) 100 PLN
Badania ssOCT (swept-source optical coherent tomography – spektralna optyczna koherentna tomografia ze strojonym źródłem światła, aparat Triton firmy Topcon):
- plamki (diagnostyka chorób siatkówki / naczyniówki) 100 PLN
- tarczy nerwu wzrokowego (diagnostyka jaskry) 100 PLN
- kompleksu komórek zwojowych GCC (diagnostyka jaskry) 100 PLN
- kąta przesączania (diagnostyka jaskry) 100 PLN
- pachymetria (badanie grubości rogówki z wyliczeniem korekcji IOP) 100 PLN
AngioOCT / OCTA aparat Triton firmy Topcon (cyfrowa angiografia bez kontrastu, zawsze w komplecie z ssOCT siatkówki) 150 PLN
Angiografia fluoresceinowa (AF, angiografia z dożylnym podaniem kontrastu) 350 PLN
Fotografia dna oka (jedno oko) 50 PLN
Badanie autofluorescencji dna oka (FAF – fundus autofluorescence) 50 PLN
USG (ultrasonografia gałki ocznej (aparat Absolu firmy Quatel Medical) 100 PLN
UBM (ultrabiomikroskopia; aparat Absolu firmy Quatel Medical) 300 PLN
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem bezkontaktowym typu air-puff (bez spotkania z lekarzem) 20 PLN
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym (przez lekarza) 50 PLN
Pole widzenia (perymetria statyczna i/lub kinetyczna)
Jedno oko 50 PLN
Dwoje oczu 100 PLN
Egzoftalmometria (egzoftalmometr Hertla, badanie wytrzeszczu) 30 PLN
Topografia rogówki (keratografia; aparat Keratograph 5M firmy Oculus) 100 PLN
Diagnostyka zespołu suchego oko
(choroby powierzchni oka)
Kompleksowe badanie suchego oka aparatem Keratograph 5M frmy Oculus
Badanie obejmuje:
- NIKBUT – nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego,
- pomiar wysokości menisku łzowego,
- ocenę stopnia zaczerwienienia powierzchni oka,
- meibografię – wizualizację gruczołów Meiboma.
150 PLN
OSDI – ankieta diagnostyczna oceniająca nasilenie zespołu suchego oka 20 PLN
Test Schirmera 20 PLN
Barwienie powierzchni oka zielenią lizaminową 20 PLN
Barwienie powierzchni oka fluoresceiną 20 PLN
Badania mikrobiologiczne (we współpracy z Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek, Kraków ul. św. Jana 23)
- wymaz z worka spojówkowego – badanie mikrobiologiczne 80 PLN
- badania w kierunku chlamydii 120 PLN
Pakiety badań
Pakiet jaskrowy:
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej, wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT n. wzrokowego
- ssOCT ocena kompleksów komórek zwojowych (GCC)
- ocena kąta przesączania (ssOCT kąta przesączania lub gonioskopia)
- badanie pola widzenia (perymetria)
500 PLN
Pakiet siatkówkowy (podstawowy):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT plamki
300 PLN
Pakiet siatkówkowy (rozszerzony):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT plamki
- angioOCT / OCTA fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)
500 PLN
Pakiet cukrzyca (podstawowy):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT plamki
300 PLN
Pakiet cukrzyca (rozszerzony):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT plamki
- angioOCT / OCTA
- fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)
500 PLN
Pakiet onkologiczny (podstawowy):
znamiona barwnikowe naczyniówki, czerniak błony naczyniowej oka:
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT siatkówki nad znamieniem
- fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)
350 PLN
Pakiet onkologiczny (rozszerzony):
znamiona barwnikowe naczyniówki, czerniak błony naczyniowej oka
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT siatkówki nad znamieniem
- fotografia dna oka i/lub autofluorescencja dna oka (FAF)
- USG gałki ocznej
400 PLN
Pakiet suche oko (podstawowy):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- OSDI – ankieta diagnostyczna oceniająca nasilenie zespołu suchego oka
- Ocena brzegów powiek i gruczołów Meiboma
- Barwienie powierzchni oka fluoresceiną lub zielenią lizaminową
- Pomiar czasu przerwania filmu łzowego (BUT – break-up time)
300 PLN
Pakiet suche oko (rozszerzony):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- OSDI – ankieta diagnostyczna oceniająca nasilenie zespołu suchego oka
- badanie aparatem Keratograph 5M firny Oculus: obejmuje: NIKBUT – nieinwazyjny pomiar czasu przerwania filmu łzowego, pomiar wysokości menisku łzowego, ocenę stopnia zaczerwienienia - powierzchni oka, meibografię – wizualizację gruczołów Meiboma)
- Ocena brzegów powiek i ujść gruczołów Meiboma
- Barwienie powierzchni oka fluoresceiną lub zielenią lizaminową
450 PLN
Pakiet badań u chorych leczonych Arechiną / Plaquenilem (podstawowy):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT plamki
300 PLN
Pakiet badań u chorych leczonych Arechiną / Plaquenilem (rozszerzony):
- badanie okulistyczne (badanie w lampie szczelinowej i wziernikowanie dna oka)
- badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)
- pachymetria (z wyliczeniem korekcji IOP)
- ssOCT plamki
- autofluorescencja dna oka (FAF)
- perymetria (pole widzenia)
450 PLN
Pakiet orbitopatia tarczycowa (wg standardów EUGOGO) 300 PLN
Badanie ortoptyczne (status zezowy):
- badanie kąta zeza listwami pryzmatycznymi,
- badanie widzenia przestrzennego,
- badanie wady wzroku (refrakcji) po porażeniu akomodacji.
100 PLN
Zabiegi
Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF
- leczenie MNV/CNV w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
- leczenie obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych (RVO, CRVO, BRVO),
- leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME),
- leczenie centralnej surowiczej chorioretinopatii (CSCR) powikłanej rozwojem MNV/CNV,
- leczenie wysokiej krótkowzroczności powikłanej rozwojem MNV/CNV,
- leczenie innych chorób przebiegających z rozwojem MNV/CNV.
Eyela (aflibercept) 1800 PLN
Lucentis (ranibizumab) 1800 PLN
Beovu (brolucyzumab) 3900 PLN
Avastin (bewacyzumab off-label) (we współpracy z OCHO) 600 PLN
Triamcinolon (off-label) (we współpracy z OCHO) 700 PLN
Zabiegi laserowe
Laserokoagulacja otworu / przedarcia siatkówki 300 PLN
Laserokoagulacja siatkówki w przebiegu retinopatii cukrzycowej (NPRD, PRD) lub zakrzepu żyły środkowej siatkówki (RVO, BRVO, CRVO) 300 PLN
Leczenie plamki podprogowym, żółtym laserem mikropulsowym (MPLT – subtreshold micropulse laser treatment) – CSCR, obrzęk plamki w RVO, cukrzycowy obrzęk plamki (DMO) 300 PLN
Selektywna / mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa (SLT) (leczenie jaskry otwartego kąta przesączania, nadciśnienia ocznego) 300 PLN
Irydotomia laserem Nd:YAG (leczenie pacjentów z wąskim kątem przesączania) 350 PLN
Kapsulotomia laserem Nd:YAG (leczenie zmętnienia torebki tylnej, „zaćmy wtórnej”) 350 PLN
Leczenie zespołu suchego oka / choroby powierzchni oka / zapalenia brzegów powiek
Rewitalizacja gruczołów Meiboma z fotobiomodulacją brzegów powiek) IPL + LLLT.
Zabiegi z zastosowaniem aparatu EYE-LIGHT (OPE/IPL Optimal Power Energy / Intense Pulsed Light [3 min] w połączeniu z fotobiomodulacją LLLT – Low Level Light Therapy [15 min] oraz mechanicznym oczyszczaniem gruczołów Meiboma przez lekarza [10-15 min]):
Pojedynczy zabieg 500 PLN
Rekomendowany pełny cykl 4 zabiegów 1800 PLN (4 x 450 PLN)
Zamknięcie punktu łzowego zatyczkami tymczasowymi Oasis (zatyczki skuteczne przez okres 1-3 miesięcy, w jednym oku są 2 punkty łzowe – jeden w powiece górnej, drugi w powiece dolnej)
Dwa punkty łzowe 140 PLN
Cztery punkty łzowe (po 2 punkty łzowe w obu oczach) 280 PLN
Zamknięcie punktu łzowego zatyczkami trwałymi Form Fit (zatyczki skuteczne przez 1-2 lata, w jednym oku są 2 punkty łzowe – jeden w powiece górnej, drugi w powiece dolnej)
Jeden punkt łzowy 250 PLN
Dwa punkty łzowe 500 PLN
Cztery punkty łzowe (po 2 punkty łzowe w obu oczach) 1000 PLN
Zabiegi chirurgiczne
Ceny zabiegów chirurgicznych ustalane są po konsultacji lekarskiej i uzależnione od wielkości zmiany i stopnia trudności ich usunięcia
Chirurgiczne usunięcie gradówki (hordeolum, 1 zmiana) 400-500 PLN
Chirurgiczne usunięcie cysty, brodawczaka, rogu skórnego (1 zmiana) 300-500 PLN
Chirurgiczne usunięcie kępek żółtych (xanthelasma, 1 zmiana) 500-800 PLN
Badanie histopatologiczne (1 zmiana) 150 PLN
Usunięcie szwów skórnych / rogówkowych 50 PLN
Płukanie dróg łzowych 100 PLN
Usunięcie rzęs (epilacja) 30 PLN
Elektrokoagulacja mieszków włosowych rzęs 200-300 PLN
Iniekcja podspojówkowe leków (DepoMedrol, triamcynolon) 150 PLN
Iniekcje pod torebkę Tenona w obrębie oczodołu (DepoMedrol, triamcynolon) 250 PLN